Historie

Jak to všechno začalo...

První taneční soubor vzniká zásluhou Věry Veselé na začátku sedmdesátých let v Chrudimi a nese název Chrudimské taneční studio. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let získává řadu hlavních cen na celostátních festivalech amatérské tvorby. Ve stejné době prochází Chrudimským tanečním studiem několik dnes slavných osobností – Martin Dejdar, Petr Kotvald nebo Janis Sidovský. V osmdesátých letech působí Věra Veselá opakovaně jako pohybový pedagog a choreograf na festivalu Mladá píseň Jihlava. Stojí tak u zrodu pěveckých hvězd jako je Iveta Bartošová, Pavol Habera, Hana Křížková, Zora Jandová a Světlana Nálepková. Pohybově ovlivňuje i další zpěváky, například Heidi Janků nebo Darinku Rolincovou. 

V roce 1983 začíná se souborem spolupracovat Jaromír Vašta – tehdy nejuznávanější režisér zábavných televizních programů, který vyhledával pěvecké a pohybové talenty. Zval je do svých televizních estrád a tím pomáhal odstartovat jejich kariéru. Chrudimské taneční studio se stává hlavním tanečním tělesem v pořadech Dva z jednoho města, Sejdeme se na výslunní a Silvestr 1983. 

V roce 1986 celý soubor přechází do Prahy a přijímá nový název Pop Balet. Profesionalizuje se a zastupuje ho tehdejší jediná umělecká agentura Pragokoncert. Spolupracuje se špičkami české popové scény (Karel Gott, Josef Laufer, Helena Vondráčková, Michal David, Karel Zich, Marcela Březinová, Petra Janů, Petra Černocká, Jitka Zelenková a další). Reprezentuje české umění na řadě turné a show v zahraničí (NDR, Polsko, Maďarsko, NSR, Itálie).

Studio Pop Balet

V roce 1990 zakládá Věra Veselá Studio Pop Balet, které se profiluje jako taneční škola pro děti a mládež s výchovným programem pohybové estetiky s důrazem na zdraví, pohybovou přirozenost a taneční cítění. Věra Veselá tento program propaguje i jako profesorka tance a pohybové výchovy na oddělení populární hudby a hudebně dramatickém oddělení Státní konzervatoře v Praze. Její dcera Majka, která se souborem vyrostla, odjíždí na zahraniční stáž do Itálie a po návratu v roce 1995 se stává novou hnací silou a uměleckou vedoucí taneční školy. 

Důležitým bodem v historii taneční školy je její postupný přerod ze Studia Pop Balet, které působilo pouze místně, v taneční školu InDance jakou známe dnes. 

Současnost je InDance

Taneční škola InDance navazuje na Studio Pop Balet a v současnosti má přes 1200 žáků. Působnost taneční školy je široká, zaměřuje se na kurzy vhodné pro děti, mládež i dospělé a to ve stylu jazz dance, hip hop, funky, TV + theatre and musical dance. 

V jejích řadách se vzdělávají jak taneční amatéři, hledající taneční volnočasovou aktivitu a zábavu, tak i talentovaní a cílevědomí studenti s aspirací stát se profesionálními tanečníky, lektory či choreografy. Tanečníci mají rovněž možnost odjet studovat do zahraničí do spřátelených tanečních škol a studií. S rostoucí velikostí školy nabízí svým absolventům práci přímo v organizačních strukturách společnosti nebo se mohou podílet na umělecké a kulturní činnosti.

Pro činnost taneční školy InDance je důležitá spolupráce s rehabilitačním zařízením Medicavera, které nabízí komplexní služby v oblasti rehabilitace a fyzioterapie. Spolupráce má dlouholetou tradici a přináší kvalitní výsledky. Fyzioterapeuti a primář MUDr. Karel Veselý se spolupodílejí na pravidelných školeních pedagogů taneční školy. Spoluprací je zajištěna vysoká kvalita výuky a vše, co se během taneční výuky děje, je ze zdravotního hlediska příznivé a ideální. Takovéto propojení znalostí tance a fyzioterapie je v praxi v České republice zcela ojedinělé. 

Lektoři taneční školy učí na mnoha místech Prahy i Středočeského kraje. Od roku 2001 má škola v pronájmu taneční sál Zvonková na Praze 10 a od roku 2009 taneční sál Bolzanova na Praze 1. Další kurzy probíhají v tanečních sálech kulturního domu Krakov na Praze 8, v sále Rehabilitace Medicavera na Praze 15 a v základních školách v Horních Měcholupech, Petrovicích, Uhříněvsi, Dolních Jirčanech a Jesenici. 

Taneční škola InDance pořádá dvakrát ročně celoškolní představení pod názvem Hejblata, ve kterých všichni žáci prezentují choreografie, které se v průběhu roku naučili. Práci výběrových souborů můžeme zhlédnout také v rámci galavečera s názvem Pop Balet. 

Pro taneční školu InDance je důležitý neustálý umělecký rozvoj jejích tanečníků. Tento rozvoj podporuje zejména součinnost s předními světovými choreografy, lektory a umělci. Za zmínku stojí spolupráce s geniálním skladatelem, orchestrátorem, aranžérem a dirigentem filmové a scénické hudby Varhanem Orchestrovičem Bauerem, který se vepsal do povědomí české veřejnosti svou prací na hudbě k filmu Goyovy přízraky amerického režiséra českého původu Miloše Formana. Jeho originální hudební aranžmá vytváří mystickou atmosféru choreografie Boguro. Mezi další důležité umělecké počiny patří taneční představení IndepenDance, které vzniklo v roce 2009 z pera umělecké vedoucí taneční školy InDance Majky Piskořové Veselé. Námětem představení je mladý člověk a jeho sebereflexe v současné společnosti. Jeho pocity, problémy, obavy, splíny, radosti, oslavy, směřující k utváření jeho osobnosti a nalezení místa v současné společnosti. V choreografiích Majky Piskořové Veselé se představili členové souboru Pop Balet, kteří jsou v současnosti zároveň i studenty taneční konzervatoře. 

Soubory Pop Balet

Vybraní talentovaní tanečníci a tanečnice mají možnost stát se členy souborů Pop Balet a intenzivně rozvíjet své nadání. Soubory jsou rozděleny dle věku a pracují s nimi nejen ti nejlepší pedagogové a choreografové školy, ale i externisté působící u nejlepších souborů v ČR (Laterna Magika, Národní divadlo, DOT504 aj.) či špičkoví zahraniční choreografové z USA a Evropy. Kromě dalšího vzdělávání v oblasti umění připravují soubory vlastní projekty a reprezentují práci školy na domácí a zahraniční taneční scéně. Pop Balet o.s. se snaží tyto nadané mladé umělce podporovat a zajišťovat jejich umělecký, osobností i jevištní růst. Současné soubory Pop Balet tak navazují na tradici souboru Pop Balet Věry Veselé. 

Události posledních let

Soubory Pop Balet často prezentují taneční školu InDance na různých společenských akcích a tanečních přehlídkách. Žáci taneční školy InDance například každoročně vystupují na vánočních a velikonočních trzích na Staroměstském náměstí a jsou součástí programu International Choir of Pratur v divadle Minor. Mezi další aktivity taneční školy InDance patří účast na přehlídkách Mezinárodní týdny tance, Tancesse, Tanec, tanec,... a International Festival Jazz Dance Open. 

Mezi důležité akce, kterých se taneční škola účastnila v posledních letech, patří také benefiční večer Bona Mente, kde žáci taneční školy vystupovali společně s Helenou Vondráčkovou, Monikou Absolónovou, Petrem Jandou, Milanem Drobným, Petrem Bende a Vlastou Horvátem. Někteří žáci taneční školy InDance se tanečnímu umění věnují profesionálně. Tančí v různých muzikálech například v muzikálu Kladivo na čarodějnice, Kleopatra, Angelika, Producenti a další. Mladší žáky jste mohli vidět v muzikálech Ferda Mravenec, Sněhová Královna, Bídníci či Popelka. 

Přihlašování do nového školního roku více

Copyright @2021