Aktuální informace o provozu v InDance

koná se: 04.01.2021

Aktuální informace o provozu v InDance od nového roku 2021, vzhledem k opětovnému uzavření kurzů, se dočtete zde.

Vážené tanečnice, tanečníci a rodiče, 

píšeme Vám s informacemi ohledně průběhu našich tanečních lekcí od nového roku 2021.

V souladu s Usnesením Vlády ČR ze dne 14. prosince 2020, č. 1332 jsou naše prezenční taneční lekce opětovně uzavřeny. V této chvíli asi nedává velký smysl uvádět termín ukončení opatření - proto počítejte prosím s tím, že lekce jsou uzavřeny pro prezenční výuku až do odvolání, a jakmile nová usnesení vázaná na opětovné zlepšení epidemiologické situace umožní, budeme Vás bezodkladně informovat, neboť i my si nepřejeme nic jiného než tančit. 

Toto uzavření se týká po uvedenou dobu všech našich kurzů a věkových kategorií nezávisle na místě a času konání, včetně souborů Pop Balet a Výběrových souborů Pardubice. 

Stále platí, že Vás nechceme připravit o taneční lekce, které máte zaplacené. Lekce se stejně jako při předchozím podzimním zákazu činnosti pouze posouvají na další volné termíny v roce. Stále tedy platí, že počítáme s odučením všech výukových týdnů tohoto pololetí a s jeho adekvátním prodloužením, dokud v každém kurzu nebude odučeno všech 16 výukových týdnů. Protože se situace stále protahuje, jsme připraveni reagovat, a v první polovině ledna představíme další možná řešení prezenční výuky, ze kterých věříme, že si budete moci vybrat ke své spokojenosti. 

Protože toto současné omezení přichází krátce před vánočními prázdninami, až do nového roku nebudeme prozatím připravovat online lekce, na které jste byli zvyklí v průběhu podzimu. Pokud bude situace i na začátku ledna 2021 tanci nepříznivá, opět se Vám ozveme s tanečními online lekcemi odpovídajícími věkové kategorii, do které jste přihlášeni, opět pod vedením našich nejzkušenějších lektorů, abychom alespoň touto cestou mohli zůstat v kontaktu.

Takto nastavený provoz naší taneční školy je prozatímní po dobu nezbytně nutnou a určenou na základě vyšší moci. Veškerá naše další rozhodnutí v tomto směru jsou vázána pouze na dobu, po kterou bude naše činnost omezena či zakázána vládou.

Opět Vám velice děkujeme za Vaše pochopení a přízeň. Věříme, že tato situace s opakovaným otevíráním a zavíráním naší taneční školy je už pro Vás opravdu únavná a svým způsobem smutná. Celý náš lektorský i kancelářský tým to vnímá podobně. Nadále se snažíme zajistit v rozsahu celého školního roku naplnění našich služeb při současném udržení životaschopnosti naší taneční školy. Věříme, že tuto další zkoušku Vaší i naší trpělivosti společně překonáme. 

 

S přáním všeho dobrého,

Taneční škola InDance

 

Zpět

Přihlašování do nového školního roku více

Copyright @2021