Hygienická opatření

koná se: 08.05.2020

Vaše bezpečí je pro nás na prvním místě. V rámci znovuotevření lekcí jsme proto zavedli pár hygienických opatření, aby se nám všem tančilo dobře i bezpečně. Veškeré informace jsme pro Vás shrnuli zde.

Veškeré informace k hygienickým a bezpečnostním opatřením během lekce najdete KE STAŽENÍ ZDE!

 

Jaká hlavní opatření nás na lekcích čekají?

  • Dokud nebude sděleno jinak, je povinné, aby lektor měl roušku. V rámci zvýšení hygieny doporučujeme roušky i dětem a tanečníkům, jejich nošení není však povinné a lekce se zúčastnit mohou.

  • Na sále jsou vyznačené čtverce, 2x2 metry, ve kterých se tanečníci mohou pohybovat tak, abychom dodrželi hygienická nařízení.

                                      
     

  • Prosíme všechny tanečníky, aby na lekci dorazili s vyplněným ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které Vám bylo zasláno e-mailem. Prohlášení bude případně možné vyplnit i na místě u lektora, nicméně zejména u nezletilých apelujeme na to, aby je měli již s sebou z domova. Lektor je oprávněn neumožnit vstup na lekci tanečníkům, kteří čestné prohlášení nebudou mít.

  • V našich tanečních sálech a prostorách bude zajištěna zvýšená hygiena. Před a po každé lekci budou prostory tanečního sálu důkladně větrány, abychom pročistili vzduch v prostoru, a bude zajištěna pravidelná dezinfekce podlahy a všech povrchů, s nimiž mohou tanečníci přijít během lekce do kontaktu (např. baletní tyče, kliky apod.) 

DESATERO PRO NÁS I PRO VÁS - ve zkratce:

● Do výuky choďte/posílejte tanečníky pouze tehdy, kdy jsou 100% zdraví.
● Vybavte tanečníky rouškami/noste roušku, především ve vnitřních prostorách školy před vstupem do tanečního sálu.
● Podepište, prosím, čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
● Doprovodné osoby nemohou vstupovat do budovy, kde je taneční sál.
● Informujte nás a ptejte se.
● V případě prokázání nákazy virem Covid-19 u Vás nebo Vašeho potomka nás neprodleně informujte.
● Lektoři i tanečníci si před a po lekci dezinfikují ruce.
● Tanečníci dodržují odstupy na základě značek na podlaze tanečního sálu.
● Tanečníci se neshlukují, jednotlivé taneční třídy se nepotkávají.
● Všechny povrchy v tanečních sálech a budově se pravidelně dezinfikují.

●  Připomenutí hygienických opatření v podobě plakátu najdou naši tanečníci také v každém sále:


                                                                 

Děkujeme Vám moc za součinnost a pochopení. Uvědomujeme si, že naše snaha poskytnout Vám/Vašim potomkům v plném rozsahu službu, kterou od nás právem očekáváte, s sebou nese množství opatření, která před pandemií nebylo nutné řešit. Pevně věříme, že se situace během následujících týdnů vrátí co nejblíže standardu, na který jsme byli všichni zvyklí!

Vaše Taneční škola InDance 

 

Přílohy


Zpět

Přihlašování do nového školního roku více

Copyright @2021