Harmonogram znovuotevírání

koná se: 08.05.2020

Rádi bychom Vás informovali ohledně důležitých bodů týkajících se obnovy standardního provozu naší Taneční školy InDance. Veškeré potřebné informace najdete zde!

Vzhledem k uvolňování karanténních opatření počítáme s postupným rozběhnutím provozu taneční výuky ve všech našich sálech. Kurzy otevíráme v souladu s plánem uvolňování od 11. května dle Ministerstva zdravotnictví, který je dostupný zde (body 6, 7 a 8). 


Termíny znovuotevření všech tanečních kurzů InDance

Veškeré informace ohledně znovuotevření Vašeho kurzu najdete v následujících tabulkách (také ke stažení v přílohách níže):

Harmonogram otevření - Kurzy InDance

Harmonogram otevření - Kurzy Pop Balet

Taneční kurzy probíhají standardně dle rozvrhů, na které jste byli zvyklí už před uzavřením naší taneční školy z důvodů pandemie.

 

Důležité informace k průběhu lekcí

  • Prosíme všechny tanečníky, aby na lekci dorazili s vyplněným ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM (ke stažení zde) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které Vám bylo zasláno e-mailem. Prohlášení bude případně možné vyplnit i na místě u lektora, nicméně zejména u nezletilých apelujeme na to, aby je měli již s sebou z domova. Lektor je oprávněn neumožnit vstup na lekci tanečníkům, kteří čestné prohlášení nebudou mít. 

    Prosíme - pokud máte jakékoli podezření na zdravotní potíže u sebe nebo svého potomka, nechoďte či neposílejte je na taneční lekci. Toto pravidlo platí i standardně, v této situaci však nabývá na ještě větší důležitosti.

  • Prosíme všechny tanečníky, aby se dostavili v čase smluveném se svým lektorem před budovu, ve které se nachází taneční sál.

  • Prosíme, ať tanečníci přijdou již převlečení do oděvů, ve kterých budou tančit. Šatny s ohledem na vládní nařízení nebude možné využít (nejméně do 25. května - ohledně jejich případného znovuotevření Vás budeme opět informovat).

  • Doporučujeme, aby tanečníci byli vybaveni i pro účely taneční lekce a pohybu ve společných prostorách rouškami. 

  • Vstup do budovy bude umožněn pouze tanečníkům, nikoli doprovázejícím osobám. 

  • Po srazu v určený čas lektor odvede tanečníky přímo do tanečního sálu.

 

Hygienická opatření

Podrobný přehled hygienických opatření v našich sálech najdete v aktualitě zde nebo přímo ke STAŽENÍ v PDF.

Chceme Vás ubezpečit, že naše taneční kurzy budeme otevírat pouze ve chvíli, kdy budeme schopni bezpečně zajistit veškerá hygienická a bezpečnostní opatření vycházející z nařízení vlády.

Připravujeme proto naše sály tak, abychom od pondělí tato doporučení a nařízení splňovali. V sálech označujeme prostory tak, aby tanečníci měli možnost udržovat dvoumetrové rozestupy. Před každým sálem instalujeme dávkovače s dezinfekčním prostředkem, a také zabezpečujeme šatny, které budeme moci uvést do provozu až od 25. května.

 

Děkujeme Vám moc za Vaši součinnost a pochopení a pevně věříme, že se situace během následujících týdnů vrátí co nejblíže standardu, na který jsme byli všichni zvyklí!

Vaše Taneční škola InDance 

 

Přílohy


Zpět

Přihlašování do nového školního roku více

Copyright @2021