Výuková metodika a program

Jedinečná výuková metodika

Taneční škola InDance má dlouholetou tradici, která staví na jedinečné taneční metodice, která je založena na propojení radosti z tance a znalostí kineziologie a fyziologie. Tak je při výuce taneční techniky dbáno na pohyby vhodné pro danou věkovou kategorii a na správný vývoj pohybového aparátu. Ze zkušenosti víme, že pravidelná účast v tanečním kurzu je nejen prevencí vadného držení těla a psychosomatických poruch, ale zároveň podporuje správné sociální a komunikační návyky a vede ke zdravému rozvoji sebevědomí.

Výukový program:

Pokud tanečnice/tanečník navštěvuje kurzy InDance je pro něj připravena komplexní výuková metodika. Do té nespadá pouze výuka v lekcích dle jednotné metodiky, ale také další důležité věci:

  1. Lekce vedené dle jednotné metodiky.
  2. Představení v divadle - vždy na konci pololetí.
  3. MadLove dance - podzimní taneční tábor.
  4. Ski dance - zimní taneční pobyt.
  5. Letní taneční škola - taneční tábor.
  6. Taneční workshopy.

Náš lektorský tým se neustále vzdělává jak v taneční technice a metodice, tak v pedagogických schopnostech. Práci všech lektorů kontrolujeme pravidelnými hospitacemi. Lektoři během školního roku prochází řadou školení, která jsou zaměřená na taneční náplň lekce, choreografii i pedagogiku. Pro budoucí lektory máme také program, kterým musí projít, než začnou samostatně vyučovat.

Přihlašování do nového školního roku více

Copyright @2021