Informace k provozu InDance od 12. října 2020 - DŮLEŽITÉ

koná se: 12.10.2020 - 25.10.2020

Veškeré informace o provozu naší taneční školy od 12. října v souladu s nařízením vlády najdete zde. Děkujeme nadále za Vaši přízeň a podporu!

V souladu s Usnesením Vlády ČR ze dne 8. října 2020, č. 996 a navazujícím usnesením ze dne 21. října 2020 č. 1078 o přijetí krizového opatření se prodlužuje doba uzavření našich prezenčních lekcí nejméně do 3. listopadu 2020. Toto uzavření se týká po uvedenou dobu všech našich kurzů a věkových kategorií nezávisle na místě a čase konání. Bohužel není vyloučeno, že délka trvání uzavření naší Taneční školy se bude měnit v závislosti na dalších vládních opatřeních. V takovém případě budeme dále informovat.

Pokud jde o plán realizace další naší prezenční výuky tance, ujišťujeme Vás, že Vás nechceme připravit o taneční lekce, které máte zaplacené. Lekce se podobně jako v případě nemoci lektora pouze posouvají na další volné termíny v roce. Stále tedy platí, že počítáme s odučením všech výukových týdnů tohoto pololetí. V případě, že by se situace protáhla, jsme připraveni reagovat prostřednictvím dalších variant, mezi které patří využití termínů jarních prázdnin, státních svátků, vypsání náhradních termínů lekcí či realizace víkendových workshopů. 

Přes všechna opatření budeme s Vámi, našimi tanečníky v kontaktu. Určitě nepřestáváme tančit - činnost naší školy nadále pokračuje. Od příštího týdne tak pravidelně všichni najdete ve svých e-mailových schránkách  taneční online lekci, odpovídající věkové kategorii, do které jste přihlášeni. Online lekce budou vedeny našimi nejzkušenějšími lektory, a po zkušenostech v rámci projektu InDance On Air bude forma online lekcí koncipována na míru každé věkové kategorii. 

Protože počítáme s tím, že taneční lekce v objednaném rozsahu a kvalitě do konce školního roku odučíme, online lekce slouží pouze jako částečná náhrada a řešení, které nám všem umožní překlenout současné období a zajistí příležitost si zatancovat. K otázce kompenzace kurzovného přistoupíme až tehdy, kdy bude zřejmé, že lekce ve sjednaném rozsahu nejsme schopni odučit.

Takto nastavený provoz naší taneční školy je prozatímní po dobu nezbytně nutnou a určenou na základě vyšší moci. Veškerá naše další rozhodnutí v tomto směru jsou vázána pouze na dobu, po kterou bude naše činnost omezena či zakázána vládou. Věříme v brzký návrat do běžného režimu, ale připravujeme i varianty počítající s dlouhodobým omezením. V každém případě budete ihned informováni o našich dalších krocích. 

 

Děkujeme Vám za pochopení, věříme, že tuto situaci společně překonáme. 

S přáním všeho dobrého,

Taneční škola InDance

 

Zpět

Přihlašování do nového školního roku více

Copyright @2020