Aktuální informace k provozu InDance 2020 - DŮLEŽITÉ

koná se: 02.11.2020

Veškeré aktuální informace o provozu naší taneční školy od 20. listopadu v souladu s nařízením vlády najdete zde.

V současné době je naše Taneční škola InDance uzavřena v souladu s usneseními Vlády ČR ohledně opatření platných po dobu trvání nouzového stavu. Je ovšem do značné míry možné, že po nedělním jednání vlády (29.11.) dojde k přesunu do stupně 3 matice opatření Protiepidemického systému MZČR (PES), které by již prezenční konání našich lekcí umožnilo. Pokud k tomu skutečně dojde, budeme Vás ihned v pondělí informovat o tom, v jakém režimu naše taneční kurzy opět otevřeme, a o všech organizačních, hygienických a dalších opatřeních, které s tím budou souviset. Buďte proto prosím připraveni i na variantu, že od nadcházejícího týdne (patrně nikoli hned od pondělí) se naše prezenční lekce opět spustí. 

V souladu s dosud platným Usnesením Vlády ČR ze dne 8. října 2020, č. 996 a navazujícím usnesením ze dne 20. listopadu 2020 č. 1195 zatím oficiálně platí, že naše lekce jsou uzavřeny do 12. prosince, ovšem tento čas se, jak řečeno, může změnit. 

Dosavadní uzavření se týká po uvedenou dobu všech našich kurzů a věkových kategorií nezávisle na místě a čase konání. V případě možnosti otevřít kurzy v početním omezení Vás budeme opět informovat o konkrétních podmínkách pro dané kurzy.

 


 

Pokud jde o plán realizace další naší prezenční výuky tance, ujišťujeme Vás, že Vás nechceme připravit o taneční lekce, které máte zaplacené. Lekce se podobně jako v případě nemoci lektora pouze posouvají na další volné termíny v roce. Stále tedy platí, že počítáme s odučením všech výukových týdnů tohoto pololetí. V případě, že by se situace protáhla, jsme připraveni reagovat prostřednictvím dalších variant, mezi které patří využití termínů jarních prázdnin, státních svátků, vypsání náhradních termínů lekcí či realizace víkendových workshopů. 

Přes všechna opatření budeme s Vámi, našimi tanečníky v kontaktu. Určitě nepřestáváme tančit - činnost naší školy nadále pokračuje. Každý týden tak všichni najdete ve svých e-mailových schránkách taneční online lekci, odpovídající věkové kategorii, do které jste přihlášeni. Online lekce budou vedeny našimi nejzkušenějšími lektory, a po zkušenostech v rámci projektu InDance On Air bude forma online lekcí koncipována na míru každé věkové kategorii. 

Protože počítáme s tím, že taneční lekce v objednaném rozsahu a kvalitě do konce školního roku odučíme, online lekce slouží pouze jako částečná náhrada a řešení, které nám všem umožní překlenout současné období a zajistí příležitost si zatancovat. K otázce kompenzace kurzovného přistoupíme až tehdy, kdy bude zřejmé, že lekce ve sjednaném rozsahu nejsme schopni odučit.

Takto nastavený provoz naší taneční školy je prozatímní po dobu nezbytně nutnou a určenou na základě vyšší moci. Veškerá naše další rozhodnutí v tomto směru jsou vázána pouze na dobu, po kterou bude naše činnost omezena či zakázána vládou. Věříme v brzký návrat do běžného režimu, ale připravujeme i varianty počítající s dlouhodobým omezením. V každém případě budete ihned informováni o našich dalších krocích.

 

Děkujeme Vám za pochopení, věříme, že tuto situaci společně překonáme. 

S přáním všeho dobrého,

Taneční škola InDance

 

Zpět

Přihlašování do nového školního roku více

Copyright @2020