COVID opatření v novém školním roce 2020/21

koná se: 01.09.2020

V souvislosti se začátkem nového školního roku Vám přinášíme veškeré aktuální informace ohledně opatření spojených s nemocí COVID-19. Těšíme se na setkání v našich sálech!

                                                                                                             

Vážení rodiče, vážené tanečnice a tanečníci, 

přinášíme Vám aktuální informace ohledně bezpečnostních a zdravotních opatření, která naše Taneční škola InDance chystá v souvislosti s prevencí onemocnění nemocí COVID-19 pro nadcházející školní rok 2020/21. 

 

Nově jsme je aktualizovali v souladu s nařízeními Vlády ČR k 11. září 2020. 

Je v našem zájmu co nejvíce minimalizovat riziko nákazy tímto virem, a současně zachovat provoz našich lekcí i v novém roce v maximální možné míře tak, jak jste na ně zvyklí. 

Tento dokument se řídí aktuálními nařízeními Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví. V současné chvíli neexistují žádná speciální omezení, která by bránila realizaci našich tanečních kurzů v souladu s plánovaným harmonogramem. Ohledně aktualizace případných opatření Vás budeme informovat. 

 

Co připravujeme my: 

 

 • všechny naše taneční sály budou i v nadcházejícím školním roce vybaveny zásobníky s pravidelně doplňovanými dezinfekčními prostředky. Tanečníci budou upozorněni, aby si před lekcí dezinfikovali ruce. 

 • všechny naše sály budou pravidelně uklízeny, dezinfikovány a větrány k zajištění co největší čistoty a bezpečí, se zvláštním přihlédnutím k čistotě povrchů, se kterými přichází tanečníci během lekce do kontaktu, jako jsou baletní tyče a další případné cvičební pomůcky.  

 • šatny i wc v naší taneční škole budou otevřeny. 

 • nadále platí, že pro tanečníky nejsou roušky povinné na lekcích, ovšem jsou povinné v ostatních vnitřních prostorách naší taneční školy. Našim lektorům bude doporučeno, aby roušku, případně štít nosili. 

 

O co prosíme Vás: 

 

 • v souladu s nařízením Vlády platným od 10.9. je nyní povinnost nosit ve všech vnitřních prostorách budov roušku. Proto také žádáme, abyste své děti vybavili pro pohyb ve vnitřních prostorách rouškami, a v případě svého vstupu do našich prostor roušku nosili také. 

 • s ohledem na maximální omezení možnosti přenosu infekčního onemocnění žádáme rodiče tanečníků, aby minimalizovali čas strávený v našich tanečních prostorách. U rodičů předškolních tanečníků respektujeme potřebu děti vyzvednout, pomoci jim s převlečením apod., u starších dětí Vás chceme požádat, abyste do našich společných prostor (s výjimkou kavárny na Gercenově po dobu jejího provozu) vstupovali pokud možno minimálně. 

 • pokud budete mít jakékoliv podezření na jakékoliv zdravotní potíže u sebe/svého potomka, nechoďte/neposílejte je na taneční lekci. Toto pravidlo platí paušálně i pro náš standardní provoz, ale v této situaci nabývá na ještě větší důležitosti. 

 • prosíme, aby každý tanečník měl na lekci s sebou své vlastní pití. 

 • pokud se u Vás či Vašeho potomka objeví podezření/prokáže onemocnění nemocí COVID-19, neprodleně nás o této skutečnosti informujte. 

 

V případě zhoršení situace a zavedení nových epidemiologických opatření: 

 

V této chvíli nemáme informace, které by naznačovaly, že by našim kurzům hrozilo opětovné zavření, ke kterému jsme byli nuceni přistoupit v jarních měsících. Pokud dojde k další aktualizaci epidemiologických opatření ze strany Vlády či Ministerstva zdravotnictví ČR, budeme Vás informovat o případném rozšíření bezpečnostních opatřeních na lekcích. V krajním případě nutnosti opět dočasně uzavřít naše taneční kurzy Vás budeme informovat o realizaci náhradního plnění, přičemž můžete opět očekávat maximální vstřícnost vůči Vašim potřebám (podobně jako v loňském roce budeme náhradní plnění realizovat jen s Vaším explicitním souhlasem, případně přistoupíme po dohodě ke kompenzaci). Toto je však zcela krajní možnost, kterou s ohledem na momentální situaci neočekáváme. 

V případě nařízení karantény např. při podezření na nákazu koronavirem v konkrétním kurzu se budeme řídit konkrétními pokyny příslušné Krajské hygienické stanice a dotčené osoby budeme neprodleně informovat. Omezení docházky v důsledku onemocnění či karantény budeme řešit v souladu s platnými storno podmínkami Taneční školy InDance. 

 Děkujeme Vám moc za součinnost a pochopení s těmito opatřeními, které mají za cíl především poskytnout Vám a Vašim potomkům v plném rozsahu naše služby přesně tak, jak jste na ně zvyklí.  

 Jsme otevřeni jakýmkoliv Vašim připomínkám a otázkám. 

 

S přáním všeho dobrého,
Taneční škola InDance 


BEZPEČNOSTNÍ ŠESTERO PRO NÁS I PRO VÁS - ve zkratce:

 • Do výuky choďte/posílejte tanečníky pouze tehdy, kdy jsou 100% zdraví.

 • V případě prokázání nákazy virem Covid-19 u Vás nebo Vašeho potomka nás neprodleně informujte. 

 • Informujte nás a ptejte se. 

 • Všichni nosíme ve vnitřních prostorách roušku. 

 • Lektoři i tanečníci si před a po lekci dezinfikují ruce. 

 • Všechny povrchy v tanečních sálech a budově se pravidelně dezinfikují.

 

         


Zpět

Přihlašování do nového školního roku více

Copyright @2020