Více

Taneční škola InDance

Máme dlouholetou tradici, která vychází z jedinečné taneční metodiky, která je založena na propojení radosti z tance, krásy pohybu a znalostí kineziologie a fyziologie. Díky systematické výuce, vycházející z této jednotné metodiky a dlouholeté spolupráci s rehabilitací Medicavera, se v kurzech zaměřujeme také na prevenci vadného držení těla a psychosomatických poruch. S taneční školou InDance můžete vyhlásit válku bolavým zádům, zkráceným svalům i špatné fyzičce. Práci všech lektorů kontrolujeme pravidelnými hospitacemi. Lektoři během školního roku prochází řadou školení, která jsou zaměřená na taneční náplň lekce, choreografii i pedagogiku. 

 

Ke každé lekci proto přidáváme ZDARMA pořádnou porci hormonu štěstí 
"100% BIO ENDORFIN".*

*Tanec je jedním z nejpřirozenějších pohybů, který prospívá našemu tělu i dobré náladě. Endorfin, který bývá nazýván také jako hormon štěstí, se uvolňuje do mozku při svalové zátěži a tím navozuje dobrou náladu a přináší pocity štěstí. Hladinu endorfinů zvyšuje také čokoláda a určité drogy, podle nás ale není nic sladšího, než stát se závislý na tanci … 

Endorfin - nejsilnější povolená droga
Tanec - nejkrásnější závislost

Tanec je všestranná umělecká aktivita, kterou můžou všichni využívat ke zkvalitnění svého života. Důležitou součástí výukového programu taneční školy InDance jsou proto představení v divadle. Na těchto představeních, která probíhají dvakrát do roka, mají všichni žáci školy možnost předvést, co se naučili. Velkým přínosem je pro tanečníky možnost prožívání emocí, které jsou s vystupováním na jevišti spojené. Tato zkušenost je pro naše žáky nenahraditelná nejen po stránce taneční ale i po stránce lidské. Výrazně totiž ovlivní i jejich sebevědomé vystupování v běžném životě - například v krizových situacích jako jsou zkoušky nebo pohovor v práci. 

Program školy je koncipován tak, aby byl přístupný všem. Malým dětem, dospělým, začátečníkům i profesionálním tanečníkům, kteří se chtějí tanci věnovat vrcholově. Ať už je pro Vás tanec koníčkem, nebo smyslem života, v taneční škole InDance najdete své místo. Zdravý sebevědomý jedinec, schopný najít psychickou i fyzickou rovnováhu a spokojeně žít v dnešním zrychleném světě. To je hlavní cíl taneční školy InDance. 

 

Přihlašování do nového školního roku více

Copyright @2019