O kurzech

...Naše poslání je jedinečným způsobem probouzet radost z tance u malých i velkých lidí...

V Taneční škole InDance tančíme hlavně pro radost, proto není nutná dřívější taneční průprava. 

Jaký styl tance se u nás učí?

Ve všech našich kurzech se učí jednotný taneční styl, který se liší pouze dle charakteru lektora. Moderní tanec v našem podání v sobě nese prvky jazzového, současného, muzikálového tance, hipp hoppu i street dance. Pro lepší představu o našem tanečním stylu se můžete podívat na náš Youtube kanál. Kurzy jsou vedeny dle jednotné metodiky založené na poznatcích o vývoji lidského těla a spolupráci s fyzioterapeuty. 

Jedinečná výuková metodika:

Taneční škola InDance má dlouholetou tradici, která staví na jedinečné taneční metodice, která je založena na propojení radosti z tance a znalostí kineziologie a fyziologie. Tak je při výuce taneční techniky dbáno na pohyby vhodné pro danou věkovou kategorii a na správný vývoj pohybovéo aparátu. O naší metodice a výukovém programu čtěte více ZDE.

Rozdělení kurzů:

Naše kurzy moderního tance jsou určeny pro děti, mládež i dospělé. 

Kurzy jsou děleny dle věku:

Vedle kurzů moderního tance Taneční škola nabízí také lekce klasického baletu. 

Přihlašování:

Kurzy začínají vždy na konci září a pokarčují po celý školní rok. Je ale možné se přihlásit i v průběhu kurzu. 

 

Struktura lekce:

Každá lekce se skládá z části rozcvičovací a z části choreografické.

Úkolem rozcvičovací části je cíleně připravit tělo na další zátěž. Protáhnout zkrácené svaly a posílit oslabené, pracovat na taneční technice tanečníka - od základních pozic po složitější prvky. Celou dobu se klade důraz na správné dávkování pohybu a kompenzační cviky. Důležitým předpokladem pro správný výsledek je fakt, že rozcvičovací část zůstává celý školní rok stejná. Stále stejná rozcvičovací část přináší tolik potřebnou systematičnost výuky. Tanečníci si během prvních dvou měsíců pohyby zapamatují a zbytek školního roku mohou zlepšovat kvalitu provádění. 

Další část je částí průpravnou a choreografickou. Přecházíme k nácviku jednotlivých krokových variací. Pracujeme na zlepšení pohybové paměti a na koordinaci. Poslední nejoblíbenější část je část choreografická, kde cíleně připravujeme tanečníky na představení v divadle. Při studiu choreografie dbáme hodně na pedagogický dopad dané choreografie. Tato část lekce je pro tanečníky nejdůležitější. Je jim celkovou motivací pro další práci na svém těle. 

Představení:

Před Vánoci a na konci školního roku má taneční škola svá závěrečná představení v divadle s názvem Hejblata. Věříme, že společný tvořivý proces, kolektivní dílo a potlesk diváků je nejlepší motivací pro malé i velké tanečníky.

 

 

Přihlašování do nového školního roku více

Copyright @2019