Výuková metodika a program

Jedinečná výuková metodika

Taneční škola InDance má dlouholetou tradici, která staví na jedinečné taneční metodice, která je založena na propojení radosti z tance a znalostí kineziologie a fyziologie. Tak je při výuce taneční techniky dbáno na pohyby vhodné pro danou věkovou kategorii a na správný vývoj pohybového aparátu. Ze zkušenosti víme, že pravidelná účast v tanečním kurzu je nejen prevencí vadného držení těla a psychosomatických poruch, ale zároveň podporuje správné sociální a komunikační návyky a vede ke zdravému rozvoji sebevědomí.

Výukový program:

Pokud tanečnice/tanečník navštěvuje kurzy InDance je pro něj připravena komplexní výuková metodika. Do té nespadá pouze výuka v lekcích dle jednotné metodiky, ale také další důležité věci:

  1. Lekce vedené dle jednotné metodiky.
  2. Představení v divadle - vždy na konci pololetí.
  3. MadLove dance - podzimní taneční tábor.
  4. Ski dance - zimní taneční pobyt.
  5. Letní taneční škola - taneční tábor.
  6. Taneční workshopy.

Náš lektorský tým se neustále vzdělává jak v taneční technice a metodice, tak v pedagogických schopnostech. Práci všech lektorů kontrolujeme pravidelnými hospitacemi. Lektoři během školního roku prochází řadou školení, která jsou zaměřená na taneční náplň lekce, choreografii i pedagogiku. Pro budoucí lektory máme také program, kterým musí projít, než začnou samostatně vyučovat.

Přihlašování do nového školního roku více

Taneční sály

Praha 15, Hostivař - InDance centrum Hostivař
Praha 1, Bolzanova - Taneční sál InDance
Praha 2, nám. Míru - Taneční studio Contemporary
Praha 4, Chodov - KC Zahrada
Praha 5, Smíchov -  KC Prádlena
Praha 8, Bohnice - KD Krakov
Praha 10, Záběhlice - Taneční sály InDance Zvonková
Chrudim - Gymnázium J.Ressla
Pardubice - Taneční sál InDance, Polabiny

 

Základní školy

 ZŠ Nad Přehradou, ZŠ Mendíků, ZŠ bří Jandusů, ZŠ Jesenice

Mateřské školy

Petrovice, Dubeč, Újezd nad Lesy

Copyright @2018