Soubory InDance

Výběrové soubory InDance v Pardubicích jsou skupiny tanečni a tanečníků, kteří se chtějí věnovat tanci intenzivněji. V Pardubicích působí dvě skupiny Výběrový soubor InDance 1 (6-10 let) a Výběrový soubor InDance 2 (11-15 let). Do souboru se lze dostat skrze casting - konkurz, který se koná dvakrát do roka. Castingu se může zůčastnit jak tanečnice/tanečník, který navštěvuje volnočaosvé kurzy InDance tak i nadšení tanečníci z řad veřejnosti.

Nejbližší termín castingu je 16.12. 2018 v 19:00 v Pardubickém sále InDance.

Soubory mají trénink tři krát týdně. Vizte rozvrhy pro tento školní rok níže.

Do souboru se nelze volně přihlásit. Databázi členů a přihlašování spravuje kancelář taneční školy. Veškeré informace o platbách, akcích, zkouškách apod. rodiče a tanečníci obdrží e-mailem. Nemusí se tedy nijak přihlašovat přes webové stránky. Pokud byste potřebovali bližší informace, prosíme, kontaktujte kancelář školy na info@indance.cz nebo 602 121 000.

 

Přihlašování do nového školního roku více

Copyright @2018